Portal Ewangelizacyjny Diecezji Sandomierskiej

#Zapraszamy

Skontaktuj się z nami
Dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej na temat funkcjonowania naszej Wspólnoty seminaryjnej oraz pragnęliby podyskutować na temat powołania do kapłaństwa i innych form dążenia do świętości,
zachęcamy do korespondencji z alumnami naszej Alma Mater.
Podany został także adres e-mail do Księdza Witolda Płazy,
który zajmuje się sprawami powołań w Diecezji sandomierskiej.

Diecezjalny Referent do spraw powołań: Ks. Witold Płaza
e-mail: rozeznajpow@gmail.com

#TwojaOdpowiedź

Warunki przyjęcia do seminarium

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu Warunkiem przyjęcia jest: pozytywny wynik wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej zarejestrowanie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JPII zdanie egzaminu wstępnego w WSD w Sandomierzu złożenie odpowiednich dokumentów w WSD w Sandomierzu…
Czytaj więcej...

#TOMY