SanTeos - Portal Ewangelizacyjny Diecezji Sandomierskiej

#Zapraszamy

Skontaktuj się z nami
Dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej na temat funkcjonowania naszej Wspólnoty seminaryjnej oraz pragnęliby podyskutować na temat powołania do kapłaństwa i innych form dążenia do świętości,
zachęcamy do korespondencji z alumnami naszej Alma Mater.
Podany został także adres e-mail do Księdza Witolda Płazy,
który zajmuje się sprawami powołań w Diecezji sandomierskiej.

Diecezjalny Referent do spraw powołań: Ks. Witold Płaza
e-mail: rozeznajpow@gmail.com

#TwojaOdpowiedź

Warunki przyjęcia do seminarium

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu Warunkiem przyjęcia jest: pozytywny wynik wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej zarejestrowanie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JPII zdanie egzaminu wstępnego w WSD w Sandomierzu złożenie odpowiednich dokumentów w WSD w Sandomierzu potwierdzenie decyzji o wyborze…
Czytaj więcej...

#TOMY

Zadanie do spełnienia

Możesz zrobić coś bardzo ważnego! Pomódl się o kandydatów do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Do modlitwy dołącz dobry uczynek lub dobrowolne wyrzeczenie np. post. Jeśli czujesz, że Chrystus woła właśnie…

Troska o powołania

Troska o rodzące się powołania kapłańskie jest naszą wspólną, chrześcijańską powinnością. Chrystus zaprasza nas wszystkich do modlitwy do Pana, aby posłał robotników na swoje żniwo (Mt 9,38; Łk 10,2). Zachęcamy zatem do modlitwy i postu, a…