#SDM2019

Hymn ŚDM Panama 2019

#Panama2019

#Kontakt

Centrum ŚDM Panama 2019
Diecezji Sandomierskiej

Koordynator: ks. Łukasz Popiak

Skontaktuj się z nami:

#CzekamynaSDM

#DuchowePrzygotowanie