Dar odpustu zupełnego dla zmarłych

0 212

Przez osiem dni, możesz uzyskać odpust zupełny dla zmarłych, jeśli tylko spełnisz pewne warunki.

Jakie?

1. Nawiedzić cmentarz i wzbudzić intencję otrzymania odpustu dla zmarłego.

2. Być w stanie łaski uświęcającej.

3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.

5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

Komentarze
Loading...