SanTeos - Portal Ewangelizacyjny Diecezji Sandomierskiej
przeglądanie Kategoria

#SzkołaModlitwy

Zadanie do spełnienia

Możesz zrobić coś bardzo ważnego! Pomódl się o kandydatów do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Do modlitwy dołącz dobry uczynek lub dobrowolne wyrzeczenie np. post. Jeśli czujesz, że Chrystus woła właśnie…