przeglądanie Kategoria

#SłowoŻycia

Dar Eucharystii

Eucharystia jest Pamiątką. Jest ona historią miłości Boga do człowieka. Jezus, ustanawiając sakrament Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy, zostawił nam możliwość uczestnictwa w Jego męce i zmartwychwstaniu. Podczas każdej Mszy…