Portal Ewangelizacyjny Diecezji Sandomierskiej

Przyjmij tę obrączkę

Po zawarciu małżeństwa nowożeńcy „na znak zawartego małżeństwa” (Obrzęd małżeństwa) nakładają sobie obrączki. Obrączka jest więc symbolem miłości dwojga osób związanych węzłem małżeńskim. Najstarsze obrączki wykonane z żelaza znaleziono w…