Dokąd idziesz?

Niejeden z nas w okresie dojrzewania zastanawia się nad własnym życiem, nad jego sensem. Wielu chciałoby przez całe życie żyć beztrosko bez żadnych problemów, decyzji, bez odpowiedzialności za swoje czyny.

Być miłosiernym jak Samarytanin

wielu z nas zadaje sobie pytanie: jak żyć? Jaką podjąć decyzję, by w przyszłości być szczęśliwym? Nie ma na świecie człowieka, który nie chciałby posiadać takiego stanu, lecz różnorakie wydarzenia, okoliczności ukazują nam, że nie można we…

Dar Eucharystii

Eucharystia jest Pamiątką. Jest ona historią miłości Boga do człowieka. Jezus, ustanawiając sakrament Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy, zostawił nam możliwość uczestnictwa w Jego męce i zmartwychwstaniu. Podczas każdej Mszy…

Uwielbienie jest akceptacją

Uwielbienie Boga oznacza naszą akceptację czegoś, co Bóg dopuszcza. Zatem uwielbienie Boga za trudne sytuacje, takie jak choroba czy nieszczęście, oznacza dosłownie, że akceptujemy je jako część planu Bożego, w którym ukazuje się Jego…