SanTeos - Portal Ewangelizacyjny Diecezji Sandomierskiej

Prośba o modlitwę za bpa Wacława Świerzawskiego

0 261

Stan zdrowia biskupa seniora Wacława Świerzawskiego uległ pogorszeniu. Prosimy o modlitwę w intencji byłego pasterza Diecezji Sandomierskiej, który obecnie jest hospitalizowany.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami!

Boże Ojcze Przenajświętszy,
który tak ogromnie ukochałeś człowieka,
że zesłałeś swojego jedynego Syna dla jego zbawienia (Rz 8,32)
i który zesłałeś mu na zawsze swojego Ducha Świętego,
aby objawił mu to wszystko, co musi poznać,
by stać się Twoim przybranym synem
i aby uznał Jezusa za Twojego Jedynego Syna.
Błagam cię o wypełnieni się Woli Bożej względem biskupa Wacława Świerzawskiego,
oraz o cud uzdrowienia,
w imię miłości, którą ślubowałeś człowiekowi,

Albowiem człowiek jest zaproszony, by żyć
jako stworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo (Rdz 1,27).
Jest on przeznaczony do tego, by być w Tobie i z Tobą (J 17,21),
by prosić w Twoje imię o wszystko, czego potrzebuje,
bo jedynie Ty jesteś zdolny do dania mu tego (J 16,23),
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komentarze
Loading...